HỖ TRỢ GHÉP Ứ.DỤNG
+ Trước khi sử dụng các ứng dụng ghép, các bạn nên cài đặt theo cách sau để hạn chế tối đa việc ứng dụng sai vì các máy s40 đời cũ RAM rất yếu. Các bước như sau:
- Tải ứng dụng.
- Bật ứng dụng lên khi thấy hiện danh sách thì đừng vào vội. Nhấn "Chọn Trái" chọn "Cài đặt cơ bản" kéo xuống dưới phần "Khoảng RAM được phục hồi" ta sửa từ "5000" xuống thành "500". Nhấn "Chọn Trái" chọn "Lưu"
- Nếu dùng x2 lâu thì thỉnh thoảng ta nhấn "Chọn Trái" chọn "Tùy chọn RAM" nhấn tiếp "Chọn Trái" chọn "Phục hồi RAM".

XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.GIAITRI321.PRO