ARMY 2 CĂN GÓC V4
- Phiên bản Mobi Army 2.1.1 tương tự như bản Magenta v3 nhưng ở bản này sẽ có thêm 1 đường thẳng từ tâm kẻ đến đối thủ.
- Đầu tiên đăng nhập rồi vào tạm khu luyện tập để cài đặt.
- Nhấn Menu trái chọn CÀI ĐẶT.
+ Nếu các bạn chỉ muốn có 1 đường thẳng từ tâm đến đối thủ thì chọn lần lượt
- Trọng lực: 1.0
- Hệ số lực: 0.0
- Hệ số gió: 0.0
+ Sau đó OK quay ra chọn Menu -> BẬT KẺ GÓC là đc.
KHU MOD PHÍM
+ Phiên bản Mod góc Magenta v4 mod phím kiểu 1, thay đổi các phím điều hướng thành 2/4/6/8/5.
+ Phiên bản Mod góc Magenta v4 mod phím kiểu 2, cũng thay đổi các phím điều hướng thành 2/4/6/8/5 nhưng mod thêm phím trái thành (*) và phím phải thành (#).


XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.GIAITRI321.PRO