ONGAME MINI TEAMOBI
+ Hội quán cờ trong game Avatar tạm dừng. Để tiếp tục chơi bạn cần tải game này... Ongame Mini 1.8.7
+ Bản ghép x2 của Ongame Mini 1.8.7 (540KB) cho ai cần chơi 2 nick để chuyển xu.
+ Bản ghép x3 của Ongame Mini 1.8.8 một bạn nhờ mình làm. Cái này chắc s40v6 trở lên mới ăn đc.
+ Phiên bản Ongame Mini 1.8.7 mod phím số (kiểu 1), thay đổi phím điều hướng thành các phím số tương ứng 2/4/6/8/5. + Phiên bản Ongame Mini 1.8.7 mod phím số (kiểu 2), cũng giống bản trên là thay đổi phím điều hướng thành phím số nhưng mod thêm phím chọn trái là (*), phím chọn phải là (#). Bản này dùng để hỗ trợ các máy như c2-03...
ONGAME MINI VDC
+ Đây là phiên bản Ongame Mini của VDC...
+ Phiên bản ghép x2 của game Ongame VDC 2.2.3 (864KB).
+ Phiên bản Ongame Mini 2.2.3 mod phím số (kiểu 1), thay đổi phím điều hướng thành các phím số tương ứng 2/4/6/8/5.
+ Phiên bản Ongame Mini 2.2.3 mod phím số (kiểu 2), cũng giống bản trên là thay đổi phím điều hướng thành phím số nhưng mod thêm phím chọn trái là (*), phím chọn phải là (#). Bản này dùng để hỗ trợ các máy như c2-03...

XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.GIAITRI321.PRO