SUPER BLUETOOTH HACK
+ Đây là phần mềm Hack điện thoại của người khác qua Bluetooth có rất nhiều tính năng.
+ Tính Năng: (Lưu ý cần phải kết nối Bluetooth máy mình với máy đối phương trước)
- Đọc tin nhắn / copy vào điện thoại của mình.
- Xem danh bạ điện thoại.
- Đổi profile (Cấu hình).
- Bật hoặc dùng chuông nhạc điện thoại bất kỳ người đó đã để chế độ tắt nhạc ( ko bao giờ tắt đc, trừ khi bạn là người hack mới tắt đc...còn người bi hack chỉ có cách tắt điện thoại mới tắt đc ).
- Nghe và thay đổi nhạc mp3 ( của người khác).
- Khởi động điện thoại.
- Tắt điện thoại.
- Xóa tất cả các giữ liệu, và các thay đổi của người bi hack sẽ trở lại bình thường khi mới mua về theo các tính năng.
- Thay đổi âm chuông ( to hay bé ).
- Gọi điện cho người khác.
- Thay đổi giờ/ đồng hồ báo thức.
- Thay đôi ngôn ngữ của máy.
- Ghi noter vào máy...làm cho người khác kô thể xóa đc...chỉ có bạn xóa đc...
- Bật máy ảnh.
- Thay đổi dung lượng âm thanh chuông.
- Xem Nhiệt độ của máy, pin.
- Xem thời gian pin còn lại.
- Xem bộ nhớ của máy và thẻ nhớ.
- Xem thông tin thẻ nhớ, và điện thoại.
- Thay đổi đường truyền thẻ sim.
- Điều khiển điện thoại bằng key.
- Thay đổi dấu số điện thoai hoặc hiện số điện thoại.
- Xem những phần mền trong điện thoại.
- Xem java game.
- Xem Lịch.
+ Chú ý: Nếu khi bật ngôn ngữ là tiếng Anh thì vào “Settings” kéo xuống bên dưới chọn phần “Language” chuyển từ “English” sang “Vietnames” rồi trở về là thành tiếng Việt.
- Phải cần sự chấp nhận của người bị hack mới điều khiển đc.. nên các bạn phải làm cho khi liên kết điện thoại của bạn và của bạn bạn auto để mỗi lần tránh bị nghi ngờ...
- Super Hack Bluetooth rất có hiểu quả điểu khiển trên Sony Erriscon, nhưng Nokia và mấy hãng khác cung có thể hack đc vài điều... nhưng những điều trên gần như khó thể hoạt động...

XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.GIAITRI321.PRO