PICTURE SENDER
- Phần mềm Picture Sender là phần mềm java có chức năng là gửi tin nhắn hình đến các điện thoại đen trắng. Trên mạng có nhiều nhưng bắt kích hoạt...- Có 200 mẫu hình có sẵn, bạn cũng có thể tự mình vẽ hình được. Sau khi chọn hình bạn nhập số điện thoại người nhận và gửi. Mỗi hình ảnh cước phí bằng 3 sms thông thường.- Tác giả: ThanBaiKS. Đã loại bỏ mã kích hoạt. Upload bởi www.giaitri321.pro

XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.GIAITRI321.PRO