CẮT DÂY KHÔNG ĐỨT
- Biểu diễn: Bạn lấy miếng giấu quận lại sau đó sỏ sợi dây qua và dùng chiếc kéo cắt đứt ngang miếng giấy, bằng một vài động tác phù phép, bạn gỡ cuộn giấy ra…. thật ngạc nhiên sợi dây không đứt
- Hướng dẫn:
Bạn gấp tờ giấy và xuôn sợi dây (Pic 1); lúc bạn gấp tờ giấy lại thì ngay lập tức đẩy sợi dây lên (Pic 2); sợi dây được đẩy ra khỏi miếng gấp (Pic 3); bạn đưa kéo vào cắt ngang miếng giấy thì một bên của cái kéo được luồn ra khỏi sợi dây, và tất nhiên khi cắt thì chỉ miếng giấy bị cắt còn sợi dây thì không.


XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.GIAITRI321.PRO