ẢO THUẬT ĐOÁN TUỔI
Chuẩn bị:
- Một tờ giấy trắng
- Bốn năm cây bút chì
- Máy tính nhỏ 1 cái Điều kiện tiên quyết để chơi trò chữ số là thứ tự tính toán và con số trả lời không được sai.
Biểu diễn: Bắt đầu bằng 1 câu nói “Thưa các vị!Cái môn toán cũng là 1 thứ tôi làm xiếc được.Có vị khác giả nào muốn thử 1 tí không?”
- Nói xong người diễn trò, làm 1 động tác khôihài làm cho mọi người buồn cười.
- Bây giờ , chúng ta hãy chơi trò đoán tuổi!Xin hãy dựa theo phương pháp mà tôi nói rồi tính toán 1 lát: lấy tháng sinh nhân với 2,số thu được cộng thêm 5 , lấy tổng số đó nhân với 50 rồi cộng thêm với tuổi của bạn,lại trừ đi 250,tính xong chưa? Xin trả lời kết quả cho tôi biết!”
- Thứ tự tính toán và con số trả lời không được lẫn lộn, nghìn vạn lần không được tính sai.
- Ví dụ: Một người sinh ngày 08 tháng 06 năm 1990 chúng ta làm thử theo phép toán trên nhé!
- Tháng sinh nhân với 2: 6 x 2=12 lấy 12 + 5=17; lấy 17 x 50=850, tuổi của người đó năm nay (2011) là 21 đem cộng với 850 bằng 871; lấy 871 – 250=621
- Con số cuối cùng mà chúng ta thu nhận được từ phía khán giả là 621, bạn sẽ cầm lấy tờ giấy chỉ ghi kết quả cuối cùng là 621 và bạn bắt đầu đoán, hãy làm ra vẻ huyền bí nhé
- Oh .. tôi biết tuổi của bạn rùi nhé.. năm naybạn 21 tuồi phải không...
khán giả ngạc nhiên.. ta lại bồi tiếp một câu nữa.
- Tôi không chỉ biết bạn bao nhiêu tuồi mà còn biết bạn sinh tháng mấy nữa đó! Bạn sinh tháng 06 phải không...
Khán giả: ôi đúng rùi… tuyệt quá …bạn giỏi thiệt đó, bạn làm thế nào vậy … chỉ mình đi
- Ảo thuật gia cười khoái trí.

XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.GIAITRI321.PRO