CRACK KEY KÍCH HOẠT
- Cách này có thể crack đc hầu hết game TeaM có bảng nhập key dạng như hình dưới.
Có 1 số lệnh ko cắt nghiã đc nên xin phép chỉ nêu cách làm:
- Đầu tiên giải nén hết class ra 1 thư mục.
- Dùng phần mềm BytecodeEditor1.4.0 search với từ khoá "TEA MOBILE" (Xem ảnh) để tìm đến class chứa lệnh vẽ khung nhập key. Vào search tiếp trong class cũng từ khoá đó để tìm method vẽ khung nhập key.
- Tìm dòng có lệnh if_icmpne


- Rồi sửa thành if_icmpeq
- Cứ thế với 3 dòng còn lại ở dưới.
- Xong save. Nén lại như cũ và test thôi.

XÂY DỰNG MỘT WAP MIỄN PHÍ
TRÊN DI ĐỘNG

WWW.GIAITRI321.PRO